Výskum a vývoj

Sundopt má asi 40 zamestnancov tímu pre výskum a vývoj, môže dokončiť konštrukčné, optické,

elektrické prevedenie. A manažéri jaslí majú viac ako 20 rokov skúseností v osvetľovacom priemysle.

Sundopt získal asi 50 patentov vrátane jedného patentu na vynález.

Sundopt prešiel normou ISO9001 (DNV) a má prísny proces a systém kontroly kvality.

Prešiel UL, ETL VDE auditom tretej strany.

Výrobky prešli certifikátom bezpečnosti a výkonu v USA aj EÚ

Spoločnosť Sundopt Lab je založená podľa medzinárodného štandardu a môže robiť testy vrátane LVD, EMC / EMI, testov spoľahlivosti, testov kvality IP (test na vodotesnosť a test na odolnosť proti prachu).